admin

#

31 Th8: Ưu Đãi Mùa Chay 2017

Tháng 7 âm lịch về và cũng là tháng mọi người ai nấy đều bỏ những bộn bề của cuộc sống, là tháng ăn chay mà trong đạo nhà Phật gọi là tháng chay mùa Vu Lan, để tịnh tâm hướng về gia đình, cầu phúc những điều bình an